logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Hra Superbike 2001


Advertisement
Zapomeňte na všechny ty hodi­ny naježděné ve formuli i, za­pomeňte na tisíce zatáček za volanty McLarenů, fordů, lancií, či škodo­vek. Teď stojíme všichni na stejné  startovní čáře, na prahu nových herních zážit­ků a je úplně jedno, co má kdo za sebou. Kdo nikdy nevěřil, že se podaří naprogramovat spe­cifickou jízdu na mo­torce alespoň tak kvalitně, jako se to podařilo v případě závodních aut, tak se sakra mýlil. Přivítejme tedy společně novou herní legendu, hru, o které si za pár let budou lidé na celé planetě s jiskrou v oku vyprávět: „Jo, to tenkrát, co vyšla SBK2001... “Hru, která bezesporu založí sémě svých následo­vníků tak jak to svého času udělalo Grand Prix 2 mezi formulemi, nebo Duně2 mezi realtime strategie­mi. SBK2001 sice není první motocyklový simulátor, tak jako ani GP2..

Sign up for free


By signing-up I agree with your T&C

382 IP addresses tracked
550,080 checks per day
90 outages per 24h

Zapomeňte na všechny ty hodi­ny naježděné ve formuli i, za­pomeňte na tisíce zatáček za volanty McLarenů, fordů, lancií, či škodo­vek. Teď stojíme všichni na stejné  startovní čáře, na prahu nových herních zážit­ků a je úplně jedno, co má kdo za sebou. Kdo nikdy nevěřil, že se podaří naprogramovat spe­cifickou jízdu na mo­torce alespoň tak kvalitně, jako se to podařilo v případě závodních aut, tak se sakra mýlil.

Přivítejme tedy společně novou herní legendu, hru, o které si za pár let budou lidé na celé planetě s jiskrou v oku vyprávět: „Jo, to tenkrát, co vyšla SBK2001... “Hru, která bezesporu založí sémě svých následo­vníků tak jak to svého času udělalo Grand Prix 2 mezi formulemi, nebo Duně2 mezi realtime strategie­mi. SBK2001 sice není první motocyklový simulátor, tak jako ani GP2 nebyl první formulový, ale obě­ma se podařilo skloubit veške­ré herní aspekty do jednoho, perfekt­ně spolupracujícího soukolí. Jsem jen na roz­pacích, kde začít, vše si za­sluhuje pozornost a velice nerad bych byť jen nějakou drobnost opomenul. Tak mi držte palce.

SBK2001 je docela těžká hra. Kdokoliv, kdo si projel v ně­jakém autě třeba trať v Monacu, nebude po prvním kole na stejné trati věřit svým očím. Především nájezdy do zatáček jsou tak od­lišné, že trvá hezkou chvíli, než se podaří nějakou úspěšně projet. A to přesto že hra si je toho vědoma a nabízí na nejslabší ob­tížnost pomoc jak pro průměrně inteligent­ního quakera. Brzdy mají účinnost 200%, počítač řadí, akceleruje, brzdí, naklání se a motorka se přesto zarputile vyhýbá vo­zovce. A to je jen začátek. Fyzikální model je asi ten nejdokonalejší, co si jen lze před­stavit. Každé nové nastavení se znatelně projeví na jízdních vlastnostech. S trochou trpělivosti se tak můžete naučit používat power slide (kontrolovaný smyk obou kot), jízdu po zadním kole, optimálně akcelero­vat, aby se motorka pod vámi nevinila a vů­bec cokoliv, co dělá skutečnou jízdu tak ob­tížnou. Naštěstí lze postupovat krok po kro­ku, bez čehož by hraní asi brzy omrzelo, jak se ostatně projevilo na prodeji SBK2000. První fází je už zmíněné najíždění do zatá­ček. Poté musíte zažít od auta zcela odlišný způsob brždění, vzhledem ke stabilitě mno­hem méně účinné (zablokovaná kola = krátký výlet turistickou třídou, na rozdíl od neškodného auto-smyku). To samé platí i o vyjíždění, ovšem v obráceném gardu. Nezvládnutá akcelerace je pochopitelně mnohem více cítit na chování motocyklu – zadní kolo ujíždí do smyku, přední se zve­dá, čímž ztrácíte jakoukoliv kontrolu nad ří­zením a nezbývá než vyhlížet, kam tento­krát složit kosti.

Na okamžik se ale ještě vraťme k brzdnému manévru a tím potažmo k ovlá­dání. V ideálním případě (bez pomoci počí­tače) lze řídit 8mi tlačítky, 4 jsou klasické směrové, 2 pro řazení a k tomu přibyly 2 pro zvednutí jezdce ze sedla, respektive k na­lehnutí na motorku. Dohromady tedy prů­jezd zatáčkou vyžaduje asi následující tělo­cvik: zvednutí se ze sedla, srovnání prvního odporu vzduchu, opatrné brždění na průjez­dovou rychlost, naklonění motorky podle rychlosti a ostrosti zatáčky, opatrná mani­pulace s plynem a konečně opětovné zaleh­nutí na nádrž. Zní to možná snadně, ale v podstatě to znamená 110% nasazení v kaž­dý okamžik jízdy, bez možnosti na chvíli vy­sadit. Velice doporučují nějaký analogový ovladač, pro plynulé skládání motorky do zatáčky není digitální zařízení schopno spl­nit požadavky této hry.

Vysoké požadavky jsou bohužel kla­deny také na ostatní hardware. Skoro zapo­meňte na minimální konfiguraci, i na Voodoo3 si zajedete v rozlišení 800x600 maximálně trénink, pro závod 25ti jezdců budete muset hodně slevovat. Odměnou je totálně, jiskřivě ortogonálně maximalistická grafika, nemající v žádné závodní hře konkurenci. Nemá smysl ji popisovat, nemá smysl kou­kat na screenshoty, udělat obrázek si lze jen z vlastní rozpohybované hry. Přesto mi nedá nezmí­nit alespoň úžasnou animaci jezdce, který každý pád, každou akci na motorce provádí přesně podle svých skutečných vzorů. Při podklouznutí předního kola se opravdu sve­ze vedle své jiskřící motorky, při nezvládnu­té akceleraci, vykopnut do vzduchu, máchá zoufale rukama a při vjezdu na trávu bojuje, jako by nevystupovat v tu chvíli byla po­slední věc na světě. Pokud ho přeci jen vy­klopíte, sám si dojde pro mašinu, zvedne ji, roztlačí a efektně naskočí.

K dispozici jsou všechny tratě, jezdci i závodní stroje Superbike World Championship z roku 2000. Především u okruhů to zaslouží další pochvalu, neboť například Phillip Island, Kyalana, Laguna Seca, Oschersleben nebo Donington nepatří mezi tratě s kterými by se počítačový hráči do­stávali často do styku. Každá značka moto­cyklů má svoji stáj jezdců, mezi nimiž ne­chybí i jakýsi Jiří Mrkývka. Pro ty, kteří toto jméno slyší poprvé, připomenu, že Superbi­ke World Championship je oddělená série výhradně čtyrtaktních motocyklů od, u nás na Prime vysílaného, společného mistrov­ství světa všech obvyklých kubatur. Další věcí, kterou nelze opomenout, je všudypřítomný smysl pro detail a to nejen v grafických ohledech (např. každý motocykl má svůj zvuk), ale především ve snaze dát všem možnost přizpůsobit si hru k obrazu svému. Vše, na co si vzpomenete lze upravo­vat, měnit, vypnout nebo alespoň nastavit. Od počasí, přes destruktibilitu motocyklů, až po systém pomoci na trati. Pokud stále ne­můžete trefit jednu zatáčku, není nic jednoduššího, než si pustit vý­klad dopodrobna popisující hlavní nebezpečí tohoto mís­ta i jak se s ním vyrovnat. Nejde-li celá trať, zapněte si ukazatele naznačující, kdy za­čít brzdit, akcelerovat, zved­nout se ze sedla apod. Je zřejmé, že autoři tušili hlavní problém, kterým by mohli spoustu lidí odradit od hraní - totiž realistická si­mulace nenabízí tak jako simula­ce arkádová oblíbenou možnost: „spustím to, projedu pár kol a za večer jsem šampión". Ti, kteří hráli Grand Prix Legends, asi vědí, o čem mluvím. Ale vězte, že u SBK2001 se vy­platí chvíli vydržet.

Mimo jiné také pro zajímavou mož­nost internetového multiplayeru. Po netu lze hrát až s 8mi spoluhráči, ale podle zkušeností je vzhledem k plynulosti únosných tak 6. Ale ani samotná hra na vlastním píse­čku není nic zahanbujícího. Umělá inteli­gence počítačových oponentů je odstupňo­vaná v takové míře, že si každý zajisté vybe­re tu svou obtížnost. Samotné souboje mo­tocyklů jsou svým způsobem zajímavější než třeba mezi formulemi, kde se těžko ob­jeví 6 aut ve vjezdu do zatáčky těsně vedle sebe. I proto jsem používal především po­hled zezadu na závodníka, i když na výběr je dalších 5 pohledů, ortodoxní motorkář se tak může usadit přímo za řidítky.

SBK2001 je obtížná, ale skvělá hra. Ne­našel jsem jedinou chybičku, která by stála za vytknutí. Každý, kdo se zajímá o závodní simulátory, by si neměl nechat ujít tuto další letošní lahůdku. Pro příznivce motocyklové­ ho sportu je koupě povinností. Ostatně pro ty se podle posledních zpráv neuposlechnutí rovná pokutě 3000$, nebo dokonce třem měsícům těžkého žaláře.Free variant

Free

  • Non commerce
  • 1 website
  • 10 minutes interval

Basic variant

EUR 12 / Month

  • Pro
  • Up to 100 websites
  • 1 minute interval

Unlimited variant

EUR 136 / Month

  • Pro
  • Up to 1000 websites
  • 10 seconds interval

Sign up for free


By signing-up I agree with your T&C


↑ Skip to Top ↑